Weland AS

Weland AS er et heleid datterselskap av det Svenske industrikonsernet Weland AB, og ble etablert i Norge i 1979. Weland AS er en salgsbedrift med 16 ansatte. Vi holdet til i eget bygg i Svennerudveien 34 på Frogner, like ved Skedsmokorset. Her disponerer vi ca 600 m² kontorer og ca 2400 m² lager. Weland AS markedsfører, selger og monterer produkter fra våre moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele Norge er vårt arbeidsfelt. I sortimentet inngår blant annet gitterristprodukter, trapper, rekkverk, gangbaner, mesaniner, taksikkerhet, solpanelfester, entrématter og balkonger.

Gjennom årene har vår oppfinnsomhet banet vei for mange forgreninger i vår virksomhet. Vi har valgt våre veier og utviklet oss i takt med tiden. Alle våre investeringer har blitt gjort for å være i forkant av utviklingen, å forutse det neste steg på veien. Det er gjennom å være proaktive vi skaper det som ligger ti grunn for fremtiden. En forutsetning er en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon.

Bli gjerne mer kjent med oss på www.weland.no

Kontakt

Adresse: Svennerudveien 34, 2016 Frogner

E-post: [email protected]

Tel: +47 46 93 91 00