Ny milliardkontrakt med Bane NOR

Veidekke har fått i oppdrag av Bane NOR å bygge tunnel og dagsone for dobbeltsporet jernbane fra Kleverud til Tangenvika langs Mjøsa i Innlandet.

Kontrakten er en totalentreprise verdt nær 1,3 milliard kroner ekskl. mva og inneholder i tillegg opsjonsarbeider for cirka 300 millioner kroner.

Dette er den første av hovedkontraktene på Bane NORs InterCity-prosjekt Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen. Arbeidene omfatter i underkant av fem kilometer med grunnarbeider mellom Kleverud og Espa for det nye dobbeltsporet tilrettelagt for hastigheter opptil 250 km/t, inkludert den tre kilometer lange Hestnestunnelen.

– Vi er svært glade for å ha blitt tildelt kontrakten og ser frem til nok et godt samarbeid med Bane NOR som vi allerede utfører flere store oppdrag for. Prosjektet vil gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet og lokalt næringsliv, og er fremtidsrettet i forhold til effektiv og klimavennlig transport. Kontrakten sikrer ønsket utvikling for prosjektporteføljen til anleggsvirksomheten vår, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss en solid og erfaren entreprenør som Veidekke på dette arbeidet som bidrar til at det blir kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, flere persontog i timen i begge retninger og økt kapasitet for klimavennlig godstrafikk når dobbeltsporet etter planen står ferdig i 2027, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR.  

Oppdraget inngår i Veidekke Infrastrukturs ordrereserve for første kvartal 2022. Veidekke går umiddelbart i gang med prosjektering og forberedende aktiviteter, mens byggearbeidene er planlagt med oppstart i andre kvartal. Mer informasjon om prosjektet: www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/kleverud-sorli-akersvika/