Nyt Nordisk Migrant Ekspert Forum

Fra og med lørdag 22. august fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fire nye land samt regioner i Sverige og Danmark. Har du bestilt reise til et av disse områdene deIntegrationseksperter født uden for Norden og bosat i et nordisk land skal nu rådgive Nordisk Ministerråd om integration af flygtninge og indvandrere ud fra deres faglige ekspertise samt erfaringer fra eget liv og møde med integration i Norden.

I dag lanceres det nye Nordisk Migrant Ekspert Forum, der har til formål at bygge endnu bedre bro mellem flygtninge og indvandreres behov og myndighedernes tiltag. Brobyggerne i denne sammenhæng er ekspertmedlemmerne af det nye forum. De får til opgave at bringe indsigter om udfordringer og løsninger frem i lyset for myndigheder og andre integrationsaktører i Norden. Eksperterne bidrager med et mangfoldigt vidensgrundlag, nye metoder, forskning og best practices i det nordiske samarbejde om integration. Den norske arbejds- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen glæder sig over tiltaget, som hun har store forventninger til:       

– Med oprettelsen af Nordisk Migrant Ekspert Forum får de nordiske myndigheder og samarbejdsorganer et forum de kan henvende sig til for at få vurderinger og råd. Det er vigtigt for myndighederne at være i dialog med eksperter, der er tæt på de borgere, integrationsindsatserne er til for. Dette styrker vores vidensgrundlag og bidrager til at kvalificerer det nordiske samarbejde omkring integration. Derfor er jeg glad for oprettelsen af Nordisk Migrant Ekspert Forum og ser frem til nye indsigter og rådgivning, som vi forhåbentlig vil få fra ekspertforummet, lyder det således fra arbejds- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen.

Alle skal være villige til at lære og flytte sig

Forummet består af 16 medlemmer, der har det til fælles at være født uden for Norden og være migreret til et nordisk land eller selvstyreområde. Medlemmerne har ekspertviden indenfor emner med relevans for integrering af flygtninge og indvandrere. Ligesom den norske arbejds- og inkluderingsminister, har forummets egne medlemmer også høje ambitioner og forventninger:  

– Integration handler om at skabe relationer mellem mennesker med forskellige baggrunde. Og integrationen går begge veje – både flertallet og mindretallet skal involvere sig og være villige til at lære og flytte sig. Det er det mindset, jeg går ind i dette arbejde med og mine forventninger er, at forummet kan bidrage til at skabe tillid og interaktion mellem fællesskaber, folk og sektorer og gennem det bidrage til integrationen i Norden, siger medlem af forummet Ahmed Abdirahman, der også er CEO and Founder af the Global Village Foundation i Sverige.

Integrering og et socialt bæredygtigt Norden 

Det nordiske forum er oprettet som en del af det nye program på integrationsområdet, der løber frem til 2024. Programmet bygger videre på de seneste seks års nordiske erfaringer og resultater omkring integration af flygtninge og indvandrere. Forummet bidrager til Nordisk Ministerråds Vision 2030 og særligt ambition om at skabe et socialt bæredygtigt Norden.